A legtöbb munkásszálló egy helyen!

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen szabályzat (továbbiakban Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Travel Online Kft. (2800 Tatabánya, Dr. Vitális István u. 54. 1.emelet 1.) továbbiakban: Üzemeltető ), mint a …..URL alatt elérhető weboldal tulajdonosa és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége.  A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatot külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

Tilos bármilyen olyan rendszer és/vagy megoldás használata, amely az üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését

A meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás nem regisztrált vagy regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet.

A Travel Online Kft, mint Üzemeltető és más harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogai 

A Travel Online Kft, mint Üzemeltető által közzétett tartalom és szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, arculatot, szerkesztését, annak elvét, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, design, marketing egyedi megoldást, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, semmilyen formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hozzájárulása nélkül.

A weboldalon belül elérhető termékek nevei, fotói, logói  védettek lehetnek, így ezeket a Felhasználók csak az érintett cégek engedélyével használhatják fel.

Felelősség, Szavatosság

Az Üzemeltető és a vele szerződött partnerek elérhetővé teszik az adott szolgáltatásra vonatkozó információkat. A szolgáltatás bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, annak szolgáltatója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a weboldal Üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak 

A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldalon megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető  felelősséget nem vállal és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A weboldalra mutató link elhelyezése

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a munkasszallokereso.hu honlap (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg. A Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása nem lehetséges A Linkelő oldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és az Üzemeltetőről illetve  a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködés vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján lehet és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

Felelősség korlátozása

A Szolgáltatók feltételezik a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ezért a Szolgáltatók semminemű felelősséget nem vállalnak a portál használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb váratlan technikai hibákért.

Felhasználó felelőssége

A weboldalt nem rendeltetésszerűen igénybevevő Felhasználók (megtévesztő foglalás, és/vagy szándékos félrevezető információ) kizárásra kerülhetnek a szolgáltatásból.